Vi ger råd vid bolagsbildning och koncernredovisning

Med en alltmer komplicerad lagstiftning blir det allt viktigare att planera sin ekonomi. Anylator hjälper er att planera er ekonomi utifrån era förutsättningar. Vårt nära samarbete med advokater gör att vi också kan bistå med avancerad juridisk rådgivning.

Vi erbjuder ett stort urval av tjänster, såsom hjälp med deklaration, generationsskifte, företagsköp, företagsförsäljning, företagsöverlåtelse samt frivillig likvidation av aktiebolag.

Utöver det har vi kompetens inom koncernredovisning, bolagsbildning och ekonomisk rådgivning inför ett ägarbyte.

Vi på Anylator har lång erfarenhet även inom dessa områden och rådfrågas ofta inför kommande större investeringar, vid omstrukturering av ekonomihanteringen, vid nyckeltalsberäkningar och kalkyler.

Dags att expandera? Vi hjälper er med den ekonomiska verkligheten!

Vi på Anylator erbjuder ekonomisk kunskap till era framtidsplaner och idéer. Dessutom värderar vi risker och ger ett starkare beslutsunderlag. Vår erfarenhet och kompetens av prognostisering och värdering av möjligheter för verksamheter är både djup och bred. Några av våra tjänster är verksamhetsgenomgång, ekonomisk planering, nyckeltalsanalys, riskhantering och uppföljning av verksamheten.

Dags att dra ner eller avveckla? Vi erbjuder avancerad rådgivning inom området!

Anylator hjälper till med företagsvärdering vid kommande försäljning av verksamheten eller hela bolaget. Med mångårig erfarenhet av avancerad rådgivning, företagsvärdering, ABC-kalkyler och andra viktiga beräkningar hjälper vi er att fatta de optimala besluten.

Referenser på företag som kan intyga vår kompetens