Vi hjälper aktiebolag med redovisningen så ni kan fokusera på egna verksamheten

Vi erbjuder redovisningstjänster såsom löpande bokföring, momsredovisning och betalningar. Dessutom sköter vi bokslut, årsbokslut, årsredovisning och deklarationer.

Vi på Anylator hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att avlasta ekonomiavdelningen och, bland annat, ta hand om deras redovisning. Vi har en lång erfarenhet av den ekonomiska verkligheten från aktiebolag i ett stort antal branscher. Naturligtvis hjälper vi även enskilda firmor med redovisningen.

Vi är auktoriserade, för din trygghet

Anylator är auktoriserade av, och medlemmar hos, Srf konsulterna. Det är ett intyg för hög kompetens, uppdaterade kunskaper, flerårig erfarenhet och kvalitetssäkrade arbetsprocesser. Vi följer alltid god redovisningssed.

Det betyder att redovisningen ska följa alla gällande lagar (ganska självklart), men även att den ska följa vedertagen praxis. God redovisningssed är en av de tre huvudprinciperna för årsredovisningen. De andra två är rättvisande bild och överskådlighetsprincipen. Alla våra redovisningstjänster följer alltid vedertagen praxis.

För våra kunder innebär det även tillgång till en personlig rådgivare som fungerar som aktiebolagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande.

Vi hjälper till vid långa uppdrag, små och snabba uppdrag, och allt däremellan

På Anylator vet vi sedan länge att kundernas behov av bokföringstjänster är både individuella och varierande. En oplanerad sjukfrånvaro, plötslig försäljningssuccé eller nyförvärv av företag är exempel på situationer som kräver en snabb förändring på ekonomiavdelningen. Vi står beredda att hjälpa till med kort framförhållning.

Vi har lång erfarenhet från ett stort antal branscher där vi har hand om redovisningen för både små och stora företag. Låt oss avlasta er med att sköta er löpande bokföring och upprätta ert bokslut!

Referenser på företag som kan intyga vår kompetens